ATP_logo        
 
 
 

Prawne wyodrębnienie części powierzchni ziemskiej z istniejącej nieruchomości może nastąpić tylko pod warunkiem uprzedniego jej wyodrębnienia przez podział nieruchomości. Granice nieruchomości wyznaczają obszar w którym właściciel z wyłączeniem innych osób może korzystać ze swojego prawa.

Zniszczone znaki graniczne, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia.