ATP_logo        
 
 
 

Mapa z inwentaryzacją powykonawczą jest niezbędna do odbioru budowy przez nadzór.

Wykonujemy także pomiary specjalne pozwalające na kontrolę geometrii budowli i konstrukcji

Oferujemy pomiary i obliczenia powierzchni użytkowej lub najmu lokali (wg PN-ISO 9836:119, PN-70/B-02365)